สาขาที่เปิดรับโครงการนักศึกษาฝึกงาน ปตท. ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567